Davalois Fearon in Time to Talk photo by Kitoko Chargois at PeralArts Studio